• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Річний звіт про діяльність закладу

ЗВІТ

КЕРІВНИКА КДНЗ № 1 «Гвоздичка»

ПРО СВОЮ ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ, БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ за 2018 – 2019 н. р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Загальні відомості про КДНЗ№1 «Гвоздичка»:

Знаходиться за адресою: м. Вознесенськ, вул. Центральна,16 а

Проектна потужність - 90 місць.

Режим роботи закладу – 10,30 годин; з 7:00 до 17:30

Функціонує – 5 вікових груп, які відвідує 129 дітей:

І молодша група (2-3 р.): 10 дітей;

ІІ молодша група №1 (3-4 р.): 27 дітей;

ІІ молодша група №2 (3-4 р.): 29 дітей;

Середня група (4-5 р.): 29 дітей;

Старша група (5-6 р.): 34 дітей.

середнє відвідування дітей по дошкільному закладу склало 76 % дітей.

Комунальний дошкільний навчальний заклад №1«Гвоздичка» загального розвитку дітей дошкільного віку здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Закону України «Про освіту»

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільний захист»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закон України «Про дорожній рух»

- Закон України «Про мови»

- Закону України «Про відпустки»

- Кодексу «Про працю»

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

- Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», «Впевнений старт» та ін.

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти № 1 «Гвоздичка» в зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку на чотири роки.

Протягом 2018-2019 навчального року педагогічний колектив закладу працював над ІІ етапом реалізації науково-методичної проблеми: «Формування духовного потенціалу дошкільника засобами різних видів мистецтв».

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний та ігрові майданчики.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем і погоджується управлінням освіти.

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу http://voznesensk-dnz1.edukit.mk.ua

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Забезпечення керівником моніторингу та прогнозування:

У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично – прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулює педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяє збільшенню самооцінки.

Педагоги КДНЗ поповнюють власний веб-сайт дошкільного закладу, публікують статті, містять фотоматеріали щодо життєдіяльності дошкільного закладу.

Вихователі впроваджують інноваційні педагогічні технології: навчання дітей української мови та мовлення: А. Богуш, Н. Гавриш «Мовленнєвий розвиток дитини»; Т. Піроженко «Ігрова діяльність дошкільника»; Спадщина М. Монтессорі; З.Плохій «Еколого – розвивальне середовище дошкільного закладу»; Т. Поніманська «Моральне виховання»; М.М.Єфіменко «Театр фізичного виховання дітей»; С.М.Ванжа «Вивчаємо вірші за допомогою мнемотехніки»; педагогічна спадщина В.Сухомлинського, навчання прийомам ейдетики.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Отже, протягом року методичний кабінет закладу доповнювався науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалом. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, ММО, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ та міста.

Колектив створює умови для емоційного благополуччя дитини, будує навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Організація різних форм позаурочної навчально - виховної роботи:

Планомірно проводиться робота з обдарованими дітьми щодо розвитку творчих здібностей та обдарованості дошкільників «Музичні перлинки» - музичний керівник Дмитренко Н. Г.; вихователем Драгомировою О.М. в другій молодшій групі розпочато роботу гуртка «Чарівний пензлик», під час якого діти вчаться вмінню розуміти та створювати художні образи, експериментувати з різноманітними матеріалами, нетрадиційними образотворчими техніками, розвивати творчі здібності.

Протягом навчального року проводилася планомірна цікава робота:

- свята, розваги народознавчого напрямку( День Миколая, Стрітення), різноманітні розваги та свята – родинне свято «Кафе осінні смаколики», «День дошкілля», «У садочку – гуморина », «Мамине свято», «Дитинство – найкраща пора», «В нас спортивна вся сім’я – тато, мама, братик,я!» тощо.

Треба відмітити активну участь батьків у підготовці заходів,адже приклад батьків відіграє важливу роль у формуванні особистості дитини.

- Участь у міському заході дітей старшого дошкільного віку – «Ерудит 2019 р.»;(вихованка Резніченко Ангеліна)

- Участь у фестивалі фото проекту «Родинне дозвілля», виставці «Осінній фітодизайн»

Активну участь в цих заходах прийняли педагоги: Чорна Т.А., Дмитренко Н.Г., Владова І.В., Драгомирова О.М.)

Заходи щодо зміцнення матеріально – технічної бази навчального закладу:

Навчально – матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002р. № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі.

В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей, всі групи естетично оформлені, затишні, впорядковані сучасними меблями, які відповідно до віку дітей відповідають гігієнічним та санітарним вимогам.

Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт. Ігрові осередки обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом та відповідають вимогам програми.

В музичній залі представлені сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, нетрадиційні дитячі музичні інструменти та різноманітні дитячі інструменти.

Для задоволення потреб художньо – естетичного нахилу є різні види театру: ляльковий, пальчиковий, настільний, театр рукавички.

Слід наголосити, що вихователі спільно з батьками на протязі навчального року вирішували проблему створення для дітей естетичного оформлення вікових груп.

Територія закладу і розташовані на ній приміщення відповідають санітарним нормам.

Кожна група має окремий ізольований майданчик із зеленими насадженнями. На території розміщено фізкультурний майданчик.

Озеленення постійно оновлюється – проводиться вирубання старих дерев, кущів і насадження нових.

Опалювальна система ДНЗ перебуває в належному стані.

Розроблені заходи щодо економії енергоносіїв. Систематично ведеться журнал використання енергоносіїв та його моніторинг.

Харчоблок, пральна кімната забезпечені всім необхідним обладнанням, яке перебуває в задовільному стані.

ДНЗ забезпечений протипожежним інвентарем, вогнегасниками. Створена комісія протипожежної безпеки, розроблені плани евакуації дітей на випадок пожежі. Проведено перевірку контуру заземлення.

Залучення додаткових джерел фінансування ДНЗ.

Залучені кошти благодійного Фонду ( інформація додається).

Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами:

Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 27 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 8 осіб. КДНЗ№1 «Гвоздичка» укомплектований такими педагогічними кадрами: завідувач, вихователь-методист, вихователі - 6, музичний керівник - 1, психолог – 1(декретна відпустка).

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації.

Завідувач Сербулова О.Є. та вихователь Драгомирова О.М. в цьому році пройшла курси підвищення кваліфікації при МІППО, атестувалися на відповідність займаній посаді завідувач Сербулова О.Є. та вихователі Владова І.В., Драгомирова О.М..

ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно з тарифікацією та штатним розписом, праця педагогів та обслуговуючого персоналу упорядкована відповідно нормативних норм, передбачених колективним договором.

У 2018/2019 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України та Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина».

Результати освітньо-виховного процесу:

Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

Накопичення практичного і теоретичного досвіду педагогів було спрямовано на оптимальний розвиток кожної дитини. Це підтверджують результати вивчення психолого-педагогічної готовності дітей до школи. Дослідження готовності дітей до школи було проведено з використанням методик, що рекомендовані МНМЦ Управління освіти Вознесенської міської ради.

Педагоги усіх вікових груп здійснювали аналіз рівня засвоєння Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»:

- Діти І молодшої групи на середньому та достатньому рівнях засвоїли освітню лінію «Мовлення дитини»: не достатньо сформовані елементарні навички мовленнєвого спілкування з дорослим та однолітками, не в повному обсязі розвинений активний словник.

- Високий рівень сенсорного розвитку показали 11% малюків, 89%-середній.

- Аналіз показав, що 85% дітей дошкільного молодшого віку здійснюють математичні дії та операції; у вихованців сформовані уявлення про розмір, відстань.

- 100% малят на середньому рівні засвоїли розділ програми «Дитина в соціумі». У дошкільників сформовані елементарні морально-етичні уявлення, розуміння позитивного та негативного, розширені уявлення про предметний світ.

- За результатами діагностики з формування мовленнєвої компетенції 40% дітей середньої групи показали високий рівень , 56%- середній рівень, 4%-низький( з 25 кількості дітей) ;

- Математичними уявленнями на високому рівні оволоділи 40% дітей, середньому – 56%.

Зведені дані діагностики дітей старшого дошкільного віку: загальна кількість дітей –34, діагностувалось – 27. Високий рівень отримали – 70,3%, достатній – 25,9%,середній – 3,7% . Це дозволяє зробити висновок про якісну готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я:

У дошкільному закладі протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції про права дитини. Питанню соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях. Адміністрація закладу склала соціальний паспорт та перспективний план роботи. Громадський інспектор з охорони дитинства Чорна Т. А., постійно аналізує роботу з дітьми пільгового контингенту.

Для виявлення дітей пільгового контингенту було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям надавались консультації завідувача дошкільним закладом та сестри медичної старшої.

Пільги для дітей:

розмір плати за харчування зменшено на 50%

- для багатодітних сімей – 5 дітей

- батьки яких є учасниками бойових дій – 4 дитини

Не справляється плата за харчування:

- із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України - 7 дітей.

Забезпечення організації харчування дітей:

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів та фруктів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою.

Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції, представники управління освіти.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

Аналіз виконання натуральних норм харчування проводиться сестрою медичною старшою. Основні продукти виконуються:

· молоко і кисломолочні продукти на яслі – 66,3%, сад – 53,5%

· сир твердий на яслі – 81,0%, сад – 57,0 %

· риба яслі – 103,5%, сад – 65,7 та м’ясо яслі - на 80,6%, сад – 69,0%

· фрукти яслі на 85,0%, сад – 27,9%; соки яслі на 63,2%, сад – 35,5%

· яйце – 132,0%, сад – 56,0%

· картопля яслі на 94,2%, сад – 76,8%

· 100 відсотків виконано натуральні норми по олії, крупам, хлібу, масла вершкового, цукру, сметани.

Харчування одного дня складає – 7,50грн. + 22,50грн(батьки)= 30,00 грн.

Постачальниками продуктів харчування є – Вознесенський хлібозавод, ПП “Менада”, ПП Лисенко О.Б. Продукти харчування всі сертифіковані.

Медичне обслуговування:

Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Тому весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров'яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування, та реалізація програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності. Пріоритетними завданнями залишаються здоров`я, охорона життя дітей та техніка безпеки. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об`єднаних єдиною професійною метою, якій допомагають у реалізації медико – педагогічного супроводу дитини.

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки: дітей раннього віку – 1 раз в місяць, дітей дошкільного віку - 1 раз в квартал, записи фіксуються в Журналі антропометрії та висвітлюються в батьківських куточках, де батьки мають змогу прослідковувати тенденцію зростання показників.

Фінансово – господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно із річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями.

Заробітна плата виплачувалась своєчасно.

Техніка безпеки:

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Дана робота ведеться в таких напрямках:

- створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ТБ, БЖД;

- освітньо – виховна робота з дітьми з питань ОБЖД (місячники та тижні безпеки)

- робота з батьками.

Кожен працівник КДНЗ №1 «Гвоздичка» проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально – виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров`я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці, громадського інспектора, ради дошкільного закладу.

Постійно проводилась робота з дітьми та батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально – виховного процесу протягом року не виявлено, побутового травматизму теж. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, нарадах при завідувачу та під час проведення Тижнів безпеки.

Організація роботи з родинами та зі зверненнями громадян:

Організація роботи з родинами та зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Так, впродовж звітного періоду було 4 звернення. Головними питаннями, які порушені під час бесід є організація харчування дітей 3 звернення та організація і проведення свят 1 звернення. З ініціативи завідувача проводилась бесіда з батьками, які не систематично сплачували кошти за харчування та про надання пільг за харчування дітей.

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою.

Взаємодії педагогів, усього колективу в роботі з батьками приділялася велика щоденна увага протягом навчального року. В закладі, з участю батьків та педагогів були проведені батьківські збори, під час яких розглядалися різні проблемні питання, які цікавлять, як педагогів так і батьків: « Соціальна адаптація дітей до умов ДНЗ», «Гра в житті дитини», «Батькам про духовність», «Організація харчування дітей дошкільного віку», «Роль родинного виховання в мовленнєвому розвитку дитини», з використанням різноманітних форм роботи з батьками у вигляді бесід «Гаджети в житті дитини: за і проти», поради батькам майбутніх першокласників, анкетування, Дні відкритих дверей. У кожній групі створено відповідне інформаційне середовище, одними з елементів якого є інформаційні стенди. На них висвітлюються проблеми дошкільної освіти, що найбільше цікавлять батьків; міститься загальна інформація,практичні роботи дітей. В дошкільному закладі створений власний сайт, в якому міститься інформація для батьків, поради, рекомендації щодо виховання та навчання малюків.

Відповідальність за ведення діловодства по зверненням громадян завідувач залишає за собою (наказ від 02.01.19р.№10). В дошкільній установі особистий прийом громадян проводиться регулярно, в установлені дні. Графік особистого прийому громадян на 2018-19 н. рік складений та затверджений наказом від 02.01.19р.№2, розміщується на офіційному веб-сайті навчального закладу у розділі «Звернення громадян» (де, зокрема, розміщений перелік питань, які відносяться до компетенції навчального закладу), вивішуються у фойє разом з графіками прийому посадовими особами Управління освіти та Вознесенської міської ради.

Особистий прийом громадян завідувачем Сербуловою О. Є. здійснюється по середам з 15.00 до 17.00 та четвер з 15.00 до 17.00. Всі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. За минулий навчальний рік надійшло одне звернення стосовно харчування дітей в закладі.

У дошкільному закладі з 2008р. працює «телефон довіри» Наказом від 02.01.2019р.№3 продовжено на 2019 рік його функціонування (відповідальність за ведення обліку дзвінків завідувач Сербулова О.Є.)

У ДНЗ№1 заведено два журнали(особистого прийому та реєстрації письмових звернень)

Звіт про кількісний характер звернень громадян, що надходять до КДНЗ № 1 “Гвоздичка” здається в міське Управління освіти своєчасно.

Підсумки:

Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, що всі поставлені перед колективом завдання – виконані, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Але є труднощі, які необхідно вирішувати це: поступова заміна дитячих стільчиків, ліжечок та інших меблів у групах; ремонт прогулянкових павільйонів; заміна вхідних дверей, вікон, асфальтування центрального входу до ДНЗ, необхідно зробити косметичні ремонти в групових кімнатах та коридорі.

Необхідно спрямувати роботу на доповнення розвивального середовища: придбати сучасні іграшки, поповнити дидактичний матеріал згідно вимог програми.

Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Кiлькiсть переглядiв: 179