• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звернення громадян

Графік особистого прийому громадян

завідувачем О.Є.Сербуловою

Середа _______________________ 16.00 – 17.00

Четвер _______________________ 16.00 - 17.00

Затверджено:

Наказом № 2

по КДНЗ №1

від 02.01.20 р.

ПОРЯДОК

організації та проведення особистих прийомів громадян

завідувачем КДНЗ №1

Цей порядок визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистих прийомів громадян завідувачем КДНЗ №1 відповідно до статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України "Про звернення громадян" та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

1. Особистий прийом громадян завідувачем КДНЗ №1 «Гвоздичка»:

1.1. Особисті прийоми громадян завідувачем КДНЗ №1 «Гвоздичка» проводяться згідно з затвердженими графіками, які оприлюднюються через сайт дошкільного закладу та біля кабінету завідувача.

1.2. На особистий прийом приймаються громадяни, у зверненнях яких порушуються питання, що стосуються повноважень завідувача ДНЗ.

1.3. Повторно на особистий прийом до завідувача приймаються громадяни, коли питання, порушені у їх попередньому обґрунтованому зверненні, не були вирішені по суті.

1.4. Для участі в особистому прийомі громадян, які звертаються до завідувача, можуть залучатися інші особи дошкільного закладу,до компетенції яких належить вирішення порушених у зверненнях громадян питань.

1.5. Завідувач,як відповідальна за роботу зі зверненнями громадян особа:

1.5.1. У разі потреби забезпечує добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі (попередні звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді посадових осіб, які розглядали питання раніше тощо);

1.5.2. Забезпечує реєстрацію у журналі всіх звернень громадян, що надійшли під час проведення особистих прийомів громадян та їх направлення відповідним виконавцям згідно з наданою резолюцією відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях належно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», на виконання Указу Президента України № 109/2008 від 07.02.2008 року, наказу Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації № 266 від 26.03.08 року, з метою підвищення ефективності роботи зі зверненням громадян в дошкільному закладі продовжує працювати «Телефон довіри» за номером 3-23-29.

ПОРЯДОК

роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри

КДНЗ №1 «Гвоздичка»

Вознесенської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Порядок роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри КДНЗ №1 «Гвоздичка» Вознесенської міської ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

1.2. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Вознесенського КДНЗ №1 «Гвоздичка» Вознесенської міської ради (далі – дошкільний навчальний заклад) при отриманні, опрацюванні, перевірці, узагальненні та обліку інформації, яка надходить від фізичних осіб (далі – заявник) за телефоном довіри навчального закладу за абонентським номером (05134) 3-23-29.

1.3. Телефон довіри дошкільного навчального закладу працює щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08.00 до 16.00 годин за абонентським номером (05134) 3-23-29.

1.4. Заявник може звернутися за телефоном довіри дошкільного навчального закладу для отримання усної інформації про результати опрацювання його повідомлення у робочі дні з 08.00 до 16.00 години.

1.5. Інформація про номер телефону довіри дошкільного навчального закладу та порядок його роботи розміщується на офіційному веб-сайті дошкільного навчального закладу.

1.6. Відповідальною особою за безперебійне функціонування телефону довіри дошкільного навчального закладу та ведення обліку дзвінків є завідувач дошкільного навчального закладу. У разі відсутності керівника з причин хвороби, відпустки чи ін. сеанс проводить особа, що відповідно до посадових обов’язків здійснює його заміну.

ІІ. Прийняття, облік і опрацювання повідомлень, що надійшли за телефоном довіри дошкільного навчального закладу

2.1. Опрацювання повідомлень, що надійшли за телефоном довіри дошкільного навчального закладу (далі – повідомлень), узагальнення інформації про результати розгляду цих повідомлень здійснюються завідувачем дошкільного навчального закладу.

2.2. Уповноважена особа при прийнятті повідомлень пропонує заявникові надати:

- інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові, адресу, контактний телефон);

- іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення конкретного питання.

2.3. Під час проведення телефону довіри дошкільного навчального закладу обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.4. Відповідальна особа має право зв’язатися в разі потреби із заявником для уточнення інформації.

2.5. Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті його повідомлення. При цьому відповідальна особа повинна роз’яснити заявникові вимоги Закону України «Про звернення громадян».

2.6. При висловленні заявником бажання надіслати письмове звернення відповідальна особа повідомляє йому поштову адресу дошкільного навчального закладу.

2.7. Реєстрація та розгляд письмових звернення громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

2.8. Відомості про заявника та порушене ним питання вноситься до бланку телефону довіри дошкільного навчального закладу, що додається.

ІІІ. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях, розгляд звернень, облік і зберігання матеріалів

3.1. За повідомленнями, отриманими під час телефону довіру, проводиться перевірка інформації.

3.2. Доручення про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлень надається керівником дошкільного навчального закладу, із залученням посадових осіб тих підрозділів навчального закладу, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

3.3. Перевірка інформації має встановити:

- наявність чи відсутність підстав звернення за телефоном довіри дошкільного навчального закладу;

- обставини (час, місце) і наслідки події, що стали причиною звернення за телефоном довіри дошкільного навчального закладу.

3.4. Посадовій особі (особам), якій (яким) доручено проведення перевірки інформації, надається право:

- запрошувати заявника та інших осіб, котрі обізнані або причетні до фактів, які стали причиною звернення за телефоном довіри дошкільного навчального закладу, й одержувати від них усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали, їх копії, що стосуються перевірки інформації;

- зв’язуватися із заявником у разі потреби для уточнення інформації, одержувати від нього за згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали, їх копії, по суті звернення;

- залучати у разі потреби відповідних фахівців і отримувати від них консультації, а також письмові висновки, що можуть сприяти розгляду звернення;

- ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, їх копії.

3.5. За результатами перевірки інформації та розгляду звернення посадова особа, яка займалася розглядом звернення, готує обґрунтовану відповідь заявнику або службову записку керівнику дошкільного навчального закладу (у разі, якщо звернення анонімне).

3.6. За підсумками роботи телефону довіри дошкільного навчального закладу складається звіт. Звіт повинен містити інформацію про:

- кількість повідомлень, що надійшли до навчального закладу за телефоном довіри навчального закладу за квартал, за наростаючим підсумком з початку поточного року;

- основні питання, що порушуються;

- результати розгляду.

3.7. Документи і матеріали розгляду звернень за телефоном довіри дошкільного навчального закладу обліковуються й формуються у справи.

Заходи

На виконання Указу Президента від 07.02.08.р. № 109/2008 « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

на 2020 рік

№з/п

Найменування заходів

Терміни виконання

Відповідальна особа

1.

Продовження функціонування в КДНЗ №1 телефону довіри

постійно

Сербулова О.Є.

2.

Доведення до відома громадян через засоби масової інформації та за допомогою сайту графіку особистого прийому громадян та телефону довіри у ДНЗ

постійно

Дмитренко Н.Г.

3.

Звітування про роботу зі зверненнями громадян

щоквартально

Сербулова О.Є.

4.

Підведення підсумків роботи із зверненнями громадян:

На нараді з вихователями та громадськістю.

Звіт перед громадськістю за навчальний рік

Січень

Аналіз за 2019рік

червеньСербулова О.Є.

5.

Надання громадянам безоплатної правової допомоги з питань освіти та трудового законодавства.

постійно

СербуловаО.Є.

6.

Підготовка наказів про організацію роботи зі зверненнями громадян з урахуванням змін у законодавстві
Перелік питань для звернень громадян, що відносяться до компетенції дошкільного закладу

Праця і заробітна плата:
Про працевлаштування
Про нарахування та виплата зарплати та інших коштів звільненим працівникам
Охорона здоров’я:
Про роботу ЗДО влітку
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян:
Про порушення прав вихованців
Про порушення прав батьків
Сім’я, діти, гендерна рівність, фізична культура і спорт.
Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність:
Про ремонт, газифікацію, добудову навчального закладу.
Про матеріально-технічне забезпечення
Про покращення організації освітнього процесу
Про харчування дітей та оплату за харчування.
Про проведення свят
Про надання роз’яснень.
Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини:
Про роботу благодійних фондів.

Інші питання.

січень

Сербулова О.Є.

Нормативні документи про звернення громадян

  1. Закон України Про звернення громадян.
  2. Порядок звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.
  3. Зразок оформлення звернення, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
  4. Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Інформація про роботу зі зверненнями громадян в КДНЗ №1 "Гвоздичка" за 2019 рік


В роботі по розгляду звернень громадян КДНЗ №1 керується Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування»; Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою КМУ від 14.04.1997 №348 (із змінами і доповненнями).
Для забезпечення кваліфікованого, об’єктивного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав і інтересів громадян, вдосконалення роботи дошкільного закладу щоквартально аналізується та узагальнюється робота зі зверненнями громадян. Результати аналізу та узагальнення розглядаються на нарадах з педагогами та громадськістю.
В 2019 році було розглянуто 4 усних питання на особистому прийомі . Письмові звернення не поступали.
Звернення громадян стосувались організації харчування ДНЗ та організації проведення свят. Були надані роз’яснення батькам в усній формі.
Відповідно до розроблених та затверджених наказом № 12 від 02.01.19 р. заходів проаналізовано та розглянуто стан роботи зі зверненнями громадян за 2019 рік:
на нараді при завідувачеві з педагогами у січні (робота визнана достатньою);
Відповідно до вищезазначених заходів на 2020 рік продовжено:
— включення до звіту керівника перед громадськістю за підсумками навчального року (червень) питання роботи зі зверненнями громадян (витяги з доповідей із зазначенням протоколів надаються закладом до Управління освіти разом зі звітом за І півріччя).
З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення, підвищення ефективності роботи у сфері освіти зі зверненнями громадян, наказом по КДНЗ від 02.01.20 р. № 12 продовжено функціонування телефону довіри за номером 3-23-29 . За звітній період по телефону довіри звернень не зафіксовано. Є графік особистого прийому керівника. Інформація розміщена на сайті та на стендах ДНЗ.

Шановні батьки!

Згідно Закону України «Про звернення громадян» Ви можете звернутися до дошкільного закладуіз заявою, скаргою, чи пропозицією за допомогою електронного звернення. Для цього Вам необхідно заповнити аплікаційну форму, подану нижче:

Використання благодійних внесків в КДНЗ №1 "Гвоздичка" за 2018 рік

Оприбутковано:

Постільна білизна - 7500 грн

рушники - 1800 грн

килимові покриття - 19416грн

меблі - 4920 грн

господарчі товари - 3339 грн.

фарба для ремонту- 2290

Разом: 39265

Кiлькiсть переглядiв: 683